កម្មវិធីកីឡា

ហ្វឹកហាត់កីឡាដើម្បី សុខភាព មិត្តភាព និងសាមគ្គីភាព
 • កាត់បន្ថយភាពតានតឹង បន្ទាប់ពីការសិក្សា
 • ដើម្បីកាយសម្បទារឹងមាំ និងមានសុខភាពល្អ
 • ដើម្បីឲ្យមានភាពរហ័សរហួន និងឆ្លាតវាងវៃ
 • ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតប់ប្រមល់
 • ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាតាមរយៈការប្រកួតកីឡា
 • ដើម្បីប្អូនៗសិស្សានុសិស្សចេះរួបរួមសាមគ្គីគ្នា
ក្បាច់គុណល្បុក្កតោ

លោកគ្រូ និល សីហា
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទលេខ 070 274 741

កីឡាបាល់ទះ

លោកគ្រូ ទែន ឡន
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទលេខ 012 521 036

កីឡាបាត់ទាត់
 • លោកគ្រូ ហ៊ុត វិប៊ែ ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទលេខ 089 414 656
 • លោកគ្រូ រ៉េន សុធាវ៉ាន់ ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទលេខ ០៦៩ ៦១០ ៨៥៣
កីឡាបាត់បោះ
 • លោកគ្រូ ប៉ូច ច័ន្ទសុភា ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទលេខ 099 792 929
 • អ្នកគ្រូ ឃួន ពិសី ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទលេខ 086 646 996
កីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុ

លោកគ្រូ អ៊ិន មីឌី
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទលេខ 031 333 8888

កីឡាអប់រំកាយ

លោកគ្រូ អ៊ុច តារាវុទ្ធ
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទលេខ 097 865 6446

ហែលទឹក(បុរស – នារី)
 • លោកគ្រូ នាង សូរិទ្ធិយ៉ា ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ 012 347 400
 • អ្នកគ្រូ សេង សម្ភស្ស ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ 010 424 321
 • លោកគ្រូ ចេង ពិរោធ ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ 069 796 014