ពិធីលៀងសាយភោជនសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១១-២០១២

សូមចុចលើតំណរខាងក្រោមដើម្បីចូលទៅកាន់កម្រងរូបភាព ពិធីលៀងសាយភោជន សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១១-២០១២ ពិធីលៀងសាយភោជនសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១១-២០១២

តោះ! មកមើលស្នាដៃប្អូនៗសិស្សថ្នាក់ទី2ក ចំអិនឡុកឡាក់សាច់គោទាំងអស់គ្នា!

កាលពីថ្ងៃទី1 ខែកុម្ភៈ ម្សិលមិញនេះ អ្នកគ្រូ សិក សុភ័ក្ត្រ បាន​ដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី2ក នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

កម្មវិធីបំណិនជីវិត ការបណ្តុះផ្កា និងការបណ្តុះគ្រាប់ជីនាងវង

កាលពីថ្ងៃទី29​ ខែមករា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ លោកគ្រូ ញ៉ាវ ម៉េត បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី6ក នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ រៀបចំដោយក្រុមបច្ចេកទេសថ្នាក់ទី2

កាលពីថ្ងៃទី23 ខែមករា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ  ក្រុមបច្ចេកទេសថ្នាក់ទី2  បានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន​​​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក។…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី 10ឃ

កាលពីថ្ងៃទី​21 ខែមករា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ អ្នកគ្រូ លាង សុធារី បានដឹកនាំប្អូនៗសិស្សថ្នាក់ទី 10ឃ ធ្វើពិសោធក្រោមប្រធានបទ​ “សង្កេតប្រទីសទឹកសាប”។…

ការសង្កេតដើមត្នោត

កាលពីថ្ងៃទី១៥​ ខែមករា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ អ្នកគ្រូ ប៉ាត​ សុវណ្ណារ៉ាបានដឹកនាំប្អូនៗសិស្សថ្នាក់ទី៤​’ក’ ធ្វើការសង្កេតដើមត្នោត។ អ្នកគ្រូ​បានពន្យល់រៀបរាប់ពីរូបរាង និងអត្ថប្រយោជន៍នៃដើម និងផ្លែត្នោត។…