ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់ ជូនដល់សិស្សពូកែ ម៉េងលី ជេ. គួច

កាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង​បានរៀបចំកម្មវិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់ ជូនដល់សិស្សពូកែ ម៉េងលី…