សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា​ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ រី សុទ្ធាវី បានដឹកនាំប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

ការប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២

កាលពីព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២៦ ខែមីនា កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង​ សាខាទួលគោក​ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការប្រឡងឆមាសលើកទី១ សម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២។…

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

កាលពីថ្ងៃទី២៣​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក  បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ​”​…

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីស្តង់ដាគណនេយ្យជាតិ និងអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​វិទ្យាស្ថានខេមអេដប៊ីហ្សនេសស្គូល បានបើកសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ស្ដង់ដារគណនេយ្យជាតិ និង​អន្តរជាតិ”…

សកម្មភាពប្រឡងឆមាសទី១ របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩

កាលពីព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែមីនា កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង​ សាខាទួលគោក​ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការប្រឡងឆមាសលើកទី១ សម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩។…

កម្មវិធីប្រឹក្សាស្តីពីឱកាសសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី

កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា បាននាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំងបីសាខា…

ការប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ ថ្នាក់ទី៦ នៃនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំងបីសាខា បានរៀបចំការប្រឡងឆមាសលើកទី១…

ការប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិថ្នាក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៥ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែមីនា កន្លងទៅនេះសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក​​ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការកម្មវិធីប្រឡងឆមាសលើកទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា  ដល់ថ្នាក់ទី៥។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា…

ការប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ទី៨ ទី១០ និងថ្នាក់ទី១១ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមីនា កន្លងទៅនេះសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក​​ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការកម្មវិធីប្រឡងឆមាសលើកទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ទី៨ ទី១០…

អបអរសាទរទិវា ជាតិអំណាន ១១ មីនា អំណាន ជាកំណប់វិជ្ជាមហាសាល

បណ្ណាល័យ ម៉េងលី ជេ. គួច នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំអបអរសាទរទិវា ជាតិអំណាន ស្តីអំពី…

បញ្ជីរាយនាមសិស្សប្រឡងឆមាសលើកទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧​ ទី៨ ទី១០ និងទី១១

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.aistk.edu.kh%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Fcombinepdf-ilovepdf-compressed.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារអប់រំ ត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី២

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៣​ ខែមីនា​ កន្លងទៅថ្មីៗនេះគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំ កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារអប់រំ ត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨…