បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០១៨-២០១៩ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជា​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល​ចំណេះដឹង​ទូទៅ​មួយ ផ្ដោត​សំខាន់​ទៅលើ​គុណភាព វិន័យ និង​សេវាកម្ម។ សាលារៀន​ឯកជន​នេះ ត្រូវ​បាន​គេ​មើលឃើញ​ថា…