ពិធី​បិទ​បវេសនកាល​ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៨​-២០១៩​

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង បានរៀបចំពិធីបិទបវេសនកាល ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩…

ពិធី​រំឭក​គុណ​លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូ​ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៨​-២០១៩​

កាលពីថ្ងៃទី២២​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក បានអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២…

ពិធី​ជួបជុំ​បញ្ចប់​ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៨​-២០១៩​ ថ្នាក់​ក្រោម​មតេ្តយ្យ​ និង​មតេ្តយ្យ​សិក្សា​

កាលពីថ្ងៃទី២៥​ ខែកក្កដា​ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមតេ្តយ្យសិក្សា បានរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំបញ្ចាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ ខាងក្រោមនេះជាសកម្មភាពខ្លះៗរបស់ប្អូនៗក្នុងកម្មវិធីជួបជុំបញ្ចាប់ឆ្នាំសិក្សា។  

ពិធី​ប្រគល់​វិញ្ញាបនបត្រ​លើក​ទី១២​ សម្រាប់​ប្អូន​ៗ សិស្សានុសិស្ស​មតេ្តយ្យ​សិក្សា​ ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៨​-២០១៩​

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា​រៀន អន្តរទ្វីប       អាមេរិកាំង បានរៀបចំប្រារព្ធពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រលើកទី១២ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សបញ្ចប់ការ សិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា…