កម្មវិធី​សិស្ស​រៀន​ត្រៀម​ និង​សិស​រៀន​ត្រៀមប្រឡង​ឡើងថ្នាក់​

    សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកំាង បានរៀបចំកម្មវិធីរៀនត្រៀម និងសិសរៀនត្រៀមប្រឡងឡើងថ្នាក់ចាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា…

ម្ចាស់​មេដាយមាស​ពិភពលោក​ ប្រាប់​ពី​គន្លឹះ​រៀន​ត្រៀម​មុន​ប្រឡង​លំដាប់​អន្តរជាតិ​…

ម្ចាស់​មេដាយមាស​ពិភពលោក​ ប្រាប់​ពី​គន្លឹះ​រៀន​ត្រៀម​មុន​ប្រឡង​លំដាប់​អន្តរជាតិ​…  

សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ បាន​បង្កើត​កម្មវិធី​រត់​សប្បុរសធម៌​

កាលពី​ថ្ងៃទី៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៩​ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការ​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានសហការជាមួយមូលនិធិ ម៉េ​ងលី​…

ពិធី​ប្រគល់​វិញ្ញាបនបត្រ​សិស្ស​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​ទី៦​

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា​រៀន អន្តរទ្វីប       អាមេរិកាំង បានរៀបចំប្រារព្ធពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រលើកទី១៣ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សបញ្ចប់ការ សិក្សាថ្នាក់ទី6…