កម្មវិធី​ចុះ​កម្មសិក្សា​លើក​ទី៤៧​ របស់​សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់​ទី៦​ ទៅកាន់​រមណីយដ្ឋាន​វត្តភ្នំ​

កាលពី​ថ្ងៃ​៣០​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១​៩ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកកាំង​ សាខា​ទួលគោក​ ​បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​ចុះ​កម្មសិក្សា​លើក​ទី៤​៧ ទៅកាន់​រមណីយដ្ឋាន​វត្តភ្នំ​ សម្រាប់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៦​។…

កម្មវិធី​បំណិន​ជីវិត​ បោះ​តែនតិ៍​

កាលពី​ថ្ងៃទី​២៥ និង២៦ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១​៩ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​បោះ​តែនតិ៍​សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស​ក្រោម​មត្តេយ្យ​ ​មត្តេយ្យ​សិក្សា​…

ពិធី​សម្តែង​ព្រះ​ធម្មទេសនា​ស្តីអំពី​ការ​ដឹងគុណ​មាតាបិតា​ និង​គុណគ្រូ​

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៩​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១​៩ កន្លងទៅ​នេះ​ សាលារៀន​ អន្ដរ​ទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​សម្តែង​ព្រះ​ធម្មទេសនា​ស្ដីពី​ “ការ​ដឹងគុណ​មាតាបិតា​ និង​គុណគ្រូ​”…