ថ្ងៃចូលរៀនដំបូងនាបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២០-២០២១

កាលពី​ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បុគ្គលិក និងគណៈកម្មការសាលានៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…