ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ រៀបចំដោយក្រុមបច្ចេកទេសថ្នាក់ទី2

កាលពីថ្ងៃទី23 ខែមករា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ  ក្រុមបច្ចេកទេសថ្នាក់ទី2  បានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន​​​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក។…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី 10ឃ

កាលពីថ្ងៃទី​21 ខែមករា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ អ្នកគ្រូ លាង សុធារី បានដឹកនាំប្អូនៗសិស្សថ្នាក់ទី 10ឃ ធ្វើពិសោធក្រោមប្រធានបទ​ “សង្កេតប្រទីសទឹកសាប”។…

ការសង្កេតដើមត្នោត

កាលពីថ្ងៃទី១៥​ ខែមករា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ អ្នកគ្រូ ប៉ាត​ សុវណ្ណារ៉ាបានដឹកនាំប្អូនៗសិស្សថ្នាក់ទី៤​’ក’ ធ្វើការសង្កេតដើមត្នោត។ អ្នកគ្រូ​បានពន្យល់រៀបរាប់ពីរូបរាង និងអត្ថប្រយោជន៍នៃដើម និងផ្លែត្នោត។…

ការប្រឡងពាក់កណ្កាលឆមាសលើកទី១

កាលពីថ្ងៃទី១១ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១២ បានប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសទី១  ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…