ពិធីលៀងសាយភោជនសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១១-២០១២

សូមចុចលើតំណរខាងក្រោមដើម្បីចូលទៅកាន់កម្រងរូបភាព ពិធីលៀងសាយភោជន សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១១-២០១២ ពិធីលៀងសាយភោជនសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១១-២០១២

តោះ! មកមើលស្នាដៃប្អូនៗសិស្សថ្នាក់ទី2ក ចំអិនឡុកឡាក់សាច់គោទាំងអស់គ្នា!

កាលពីថ្ងៃទី1 ខែកុម្ភៈ ម្សិលមិញនេះ អ្នកគ្រូ សិក សុភ័ក្ត្រ បាន​ដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី2ក នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

កម្មវិធីបំណិនជីវិត ការបណ្តុះផ្កា និងការបណ្តុះគ្រាប់ជីនាងវង

កាលពីថ្ងៃទី29​ ខែមករា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ លោកគ្រូ ញ៉ាវ ម៉េត បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី6ក នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…