អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ “បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (Artificial Intelligence)”

អត្ថបទដោយ : សាឯម កម្រង #MJQE#AmericanInterconSchool តើបញ្ញាសិប្បនិមិត្តគឺជាអ្វី? បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) គឺជាសាខាដ៏ធំទូលាយនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលទាក់ទងនឹងការកសាងម៉ាស៊ីនឆ្លាតវៃដែលមានសមត្ថភាពបំពេញការងារ ជាធម្មតាត្រូវការភាពវៃឆ្លាតរបស់មនុស្សផងដែរ។…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ទង្វើអ៊ីដ្រូសែន

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ទង្វើអ៊ីដ្រូសែន ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ រី សុទ្ធាវី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…