សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការរកវត្តអាស៊ីត បាសក្នុងសូលុយស្យុងមួយចំនួន

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការរកវត្តអាស៊ីត បាសក្នុងសូលុយស្យុងមួយចំនួន ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ រី សុទ្ធាវី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

លទ្ធផលការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨

លទ្ធផលការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

កិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក

កិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែកក្កដា…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីរបកគហើញ ក្រោមប្រធានបទ “ប្រវត្តិរបស់អ្នកបង្កើតទូរសព្ទដំបូងបង្អស់”

អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ជុំ ស៊ីធាន់ #MJQE#AmericanInterconSchool លោក Alexander Graham Bell ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្រើនតាមរយ:ការបង្កើតទូរសព្ទដៃ។…