ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រលើកទី១៦ ជូនដល់សិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា

កាលពីថ្ងៃទី0៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា​រៀន អន្តរទ្វីប​​ អាមេរិកាំង បានរៀបចំប្រារព្ធពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រលើកទី១៦ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សានៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…