សកម្មភាពវគ្គបំប៉នកុំព្យូទ័រសម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូក្រោមមតេ្តយ្យ​ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា​

ដើម្បីឱ្យការបង្រៀនកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ និងពោរពេញទៅដោយភាពច្ឆៃប្រឌិត កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែសីហា គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំវគ្គបំប៉នកុំព្យូទ័រសម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូក្រោមមតេ្តយ្យ​ មត្តេយ្យ…