ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥៧ ប្រចាំសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទៅកាន់ប្រាសាទតាព្រហ្ម និងឧទ្យានសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ និងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃ

កម្មវិធីសិក្សាពេញមួយថ្ងៃ បវេសនកាលថ្មីឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ សាខាសៀមរាប

កម្មវិធីសិក្សាពេញមួយថ្ងៃ បវេសនកាលថ្មីឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ សាខាសៀមរាប ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ អាហារូបករណ៍រហូតដល់១៥% ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ…

អាហារូបករណ៍រហូតដល់១៥% សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាតាកែវ

អាហារូបករណ៍រហូតដល់១៥% សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាតាកែវ បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២២-២០២៣ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ថ្នាក់ចំណេះទូទៅខ្មែរ៖…

អាហារូបករណ៍រហូតដល់១៥% សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប

អាហារូបករណ៍រហូតដល់១៥% សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប សម្រាប់ថ្នាក់ចំណេះទូទៅខ្មែរកម្មវិធីសិក្សាពេញមួយថ្ងៃ អាហារូបករណ៍រហូតដល់១៥% បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២២-២០២៣ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា…