សិក្ខាសាលាស្ដីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

សិក្ខាសាលាស្ដីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៣ ខែមីនា…

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែកុម្ភៈ…

ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី៖ ការបម្រែលបម្រួលវ័យក្មេងស្រី សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ និងទី៨

ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី៖ ការបម្រែលបម្រួលវ័យក្មេងស្រី សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ និងទី៨ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៣…

ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្សជំនាន់ទី៣ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២

ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្សជំនាន់ទី៣ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០​ ដល់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី៣១…

ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្សជំនាន់ទី៣ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក

ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្សជំនាន់ទី៣ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧​ ដល់ទី៩ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី៣០…

បទបង្ហាញស្តីអំពី៖ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី១២

បទបង្ហាញស្តីអំពី៖ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក កាលពីថ្ងៃពុធ…

ការអប់រំ និងជួយគាំទ្រកូនសិស្សតាមបែបចិត្តសាស្រ្ត

ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី ការអប់រំ និងជួយគាំទ្រកូនសិស្សតាមបែបចិត្តសាស្រ្ត ដោយវាគ្មិន លោកសាស្រ្តាចារ្យ ផាន់ ចាន់ពៅ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិក…

ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពី បម្រែបម្រួលវ័យក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ និងទី៨ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក

ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពី បម្រែបម្រួលវ័យក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ និងទី៨ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក គណៈកម្មការ…

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីអំពីប្រសិទ្ធភាពទំនាក់ទំនង និងការងារក្រុម”

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីអំពីប្រសិទ្ធភាពទំនាក់ទំនង និងការងារក្រុម” ដឹកនាំដោយវាគ្មិន ហ៊ុល សារួន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

កាលពី​ថ្ងៃ​២​៤​ ​ខែកុម្ភៈ​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​០​ ​កន្លងទៅ​នេះ​ ​គណៈកម្មការ​សាលា​ ​បាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្តី​ ​សាខា​ទួលគោក ​អំពី​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ ​ជូន​ដល់​សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១០​ ​និង​ទី​១១​…

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ​ខែកុម្ភៈ​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​០​ ​កន្លងទៅ​នេះ​ ​គណៈកម្មការ​ ​នៃ​សាលារៀន​ ​អន្តរទ្វីប​ ​អាមេរិកាំង​ ​សាខាទួលគោក​ បាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​…

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តី​ពី​ “សៀវភៅពុម្ព​ភាសាអង់គ្លេស​ថ្មី​សម្រាប់​ថ្នាក់​បឋមសិក្សា​” ជូន​ដល់​លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូ​ ផ្នែក​ភាសាអង់គ្លេស​ AIS​

កាលពីថ្ងៃទី06 ខែកញ្ញា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សៀវភៅពុម្ពភាសាអង់គ្លេសថ្មីផ្នែកបឋមសិក្សា។ គោលបំណងរបស់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល គឺដើម្បីបង្ហាញពីវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗក្នុងការប្រើប្រាស់សៀវភៅថ្មីនេះឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព។ ក្រៅពីសៀវភៅ…

សិក្ខាសាលាស្តីពី Save Bee, Save the Forests and Its People

កាលពីថ្ងៃទី០៥​ ខែមិថុនា ម្សិលមិញនេះប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០​ និងទី១១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី “Save…

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានសហការជាមួយសាខាកាំកុងត្រូលផែស្ងួតចុងទី-រាជធានីភ្នំពេញ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ…

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បាន​សហការជាមួយ​អង្គការថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុជា (រ៉ាក់) រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន…