ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សារមន្ទីរជាតិ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សារមន្ទីរជាតិ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦៥ ទៅកាន់វត្តវាំងចាស់ និងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ភ្នំព្រះរាជ្យទ្រព្យ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦៥ ទៅកាន់វត្តវាំងចាស់ និងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ភ្នំព្រះរាជ្យទ្រព្យ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ…

បទបង្ហាញស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦៥ ទៅកាន់វត្តវាំងចាស់ និងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ភ្នំព្រះរាជ្យទ្រព្យ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២

បទបង្ហាញស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦៥ ទៅកាន់វត្តវាំងចាស់ និងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ភ្នំព្រះរាជ្យទ្រព្យ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២…

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី៧៨ ទៅកាន់ផ្សារម៉ាក្រូ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី៧៨ ទៅកាន់ផ្សារម៉ាក្រូ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែមករា…

កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី៣២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី៣២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក ទៅកាន់កន្លែងកម្សាន្តសម្រាប់កុមារ (KIDS PARK)…

សិស្សថ្នាក់ទី១២ ទៅទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាប

សិស្សថ្នាក់ទី១២ ទៅទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី២៥ ដល់២៨ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្របគ្រង លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ…

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ និងទី៥ ​នៅ សារមន្ទីរ ដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ និងទី៥ ​នៅ សារមន្ទីរ ដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី​២៦​ ខែឧសភា កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀននឹងរៀបចំដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤…

កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥០ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ ទៅកាន់ស្ថានីយផលិតពូជត្រី ៧មករា និងរមណីយដ្ឋាន ស្អាងភ្នំ

កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥០ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ ទៅកាន់ស្ថានីយផលិតពូជត្រី ៧មករា និងរមណីយដ្ឋាន ស្អាងភ្នំ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២…

កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី៣១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ ទៅកាន់កន្លែងកម្សាន្តសម្រាប់កុមារ (KIDS PARK Exchange Squares)

កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី៣១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក ទៅកាន់កន្លែងកម្សាន្តសម្រាប់កុមារ (KIDS PARK Exchange…

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៤៧ ប្រចាំសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១០

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៤៧ ប្រចាំសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១០ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន ភ្នំឈើកាច់ និងវត្តវិហារធំ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា…

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៤៦ ប្រចាំសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៧

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៤៦ ប្រចាំសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៧ ទៅកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន…

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់វត្តហរិរក្សរាជិនី ហៅវត្តវាំងចាស់

  កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់វត្តហរិរក្សរាជិនី…

ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​វត្ត​ហរិរក្ស​រាជិនី​ ហៅ​វត្ត​វាំងចាស់​

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩ បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៣៧ ​របស់​សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ទាំងបីសាខា…

ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​លើក​ទី១៣៦​ សម្រាប់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៦​

គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ ទាំងអស់ចុះធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សារមណីយដ្ឋានទន្លេបាទីដែលស្ថិតនៅ​ក្នុង​ភូមិថ្នល់ទក្សិណ ឃុំក្រាំងធ្នង់ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ និងបន្តទៅឧទ្យានសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រពាំងសាប…