ទំនាក់ទំនង

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង: សាខាទួលគេាក

អាសយដ្ឋាន:#43 ផ្លូវលេខ 528 សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគេាក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទលេខ:

    • (៨៥៥)​ ៧៧​ ២១៧ ៧០០
    • (៨៥៥) ២៣ ៩៥៩ ៦៦៦

សារអេឡិចត្រូនិក:
info@ais.edu.kh
info@mjqeducation.edu.kh

គេហទំព័រ:
www.ais.edu.kh
www.mjqeducation.edu.kh

https://www.aistk.edu.kh/

តាមដានពួកយើង:


icon icon icon icon icon icon icon