ការងារស្ម័គ្រចិត្ត នៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មិនត្រឹមតែផ្តល់ចំណេះទូទៅ តាមបែបខែ្មរ​-​អាមេរិកាំង ដំបូង​គេ​បង្អស់​ និងមានការ​​គាំទ្រយ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​មាតាបិតា និង​អ្នក​អាណា​ព្យា​បាល​សិស្ស​ពី​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន អំពីគុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម ហើយថែមទាំងចូលរួមចំនែកក្នុងការផ្តល់ឳកាសដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស អតីតសិស្ស និងនិស្សិតទូទៅអាចមកចូលរួមជាមួយ

មជ្ឃមណ្ឌល រៀបចំផែនការអាជីព និងស្វែករកការងារ (Career Planning and Placement Center)

ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖

  1. បុគ្គលិកសិក្សាការងារ
  2. បុគ្គលិកហាត់ការ
  3. ជាសិក្ខាកាម
  4. បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត

ចំពោះសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សា នៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងហើយមានបំណងចង់ទទួលបាននូវបណ្ណសរសើរដើម្បីជាទុនក្នុងការដាក់អាហាររូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេស

អាចចុះឈ្មោះជាសិស្សស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងកម្មវិធីសាលា ផ្សេងៗ បាន៕