ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ថ្នាក់ទី១២

ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ពិធីរីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជាថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់បឋមសិក្សា

ថ្ងៃទី២៩ ដល់ថ្ងៃទី៣១​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ថ្នាក់ទី១២

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧​ ដល់ថ្នាក់ទី៩

ថ្ងៃទី២៧ ដល់២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២៦​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល

ថ្ងៃទី២៥​​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២៤

ដំំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាថ្នាក់ទី៧

ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន

ថ្ងៃទី២៣​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ចាប់ផ្តេីមចូលរៀនត្រីមាសទី៤

ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២៤

វិធីបុណ្យវិសាខបូជា

ថ្ងៃទី២០ ដល់២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ថ្នាក់ទី៧​ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២៤

កម្មវិធីជំនួបអ្នកអាណាព្យាបាល

ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

ថ្ងៃទី១៥ ដល់ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២​ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា​ ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរេាត្តមសីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៧ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ មុខជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា